Geodetic instruments and equipment

Blog Single

Esurvey брэндийн албан ёсны борлуулагч Агар Од Инженеринг ХХК нь БНХАУ-ын шанхай дахь төв үйлдвэр дээр багаж тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, ажиллах горимын нарийвчилсан сургалтанд сууж албан ёсны борлуулагчийн эрхээ авлаа.