Corsstation installation

Blog Single

Esurvey brand-ын байнгын ажиллагаатай станцыг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Газар зохион байгуулалт, Геодези зурагзүйн газар бэлэглэж Улаанбаатар хотын баруун бүс Тавантолгой байршилд амжилттай суурилууллаа.