Image

Tavantolgoi- Gashuunsukhait road constraction

2021 оны автозамын бүтээн байгуулалт

Read More
Image

railway construction

Геодезийн зөвлөн туслах үйлчилгээ

Read More
Image

Road construction

Налайхын автозамын угсралтын ажил

Read More