Үйл ажиллагааны мэрэгшсэн чиглэл

Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ

Барилга угсралтын үйлчилгээ

Газар зохион байгуулалт

Bottom Trust

Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ

  • Байрзүйн зураг, гүйцэтгэлийн зураг, кадастр
  • Барилгын хяналтын хэмжилт, улаан шугам, тэг тэнхлэг
  • Автозамын барилгажилтын үеийн геодезийн хяналт, гүйцэтгэгчийн геодези
  • Төмөр замын барилгажилтын үеийн геодезийн хяналт, гүйцэтгэгчийн геодези
  • Уурхайн геодези маркшейдер

Барилга угсралтын үйлчилгээ

Bottom Trust
Bottom Trust

Газар зохион байгуулалт

Iphone

Эрхэм зорилго

Харилцагч, захиалагч байгууллагын шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн үйлчилгээг дэлхий дахины хөгжил дэвшилд хөл нийлүүлэн дэвшилтэт технологи ашиглан чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай гүйцэтгэж, эх орон болон олон улсын стандартыг хангасан үйлчилгээ үзүүлж салбартаа манлайлагч болон үлгэрлэн ажиллана.

Уриа: Чанар, Стандарт, Хариуцлага

Сүүлд гүйцэтгэсэн төслүүд

Харилцагч байгууллага

Бидэнтэй холбоо барих